Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát (prodávající): Vladimír Vrzal, Kralovická 63, 32300 Plzeň

Kupující odstupující od smlouvy:

Jméno:.................................................................................................................................

Adresa:.................................................................................................................................

Telefon:........................................................... E-mail:..........................................................

Tímto, jako kupující oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (popis a důvod pokud jej občanský zákoník požaduje):

Číslo FAKTURY:.......................................................................

Datum prodeje: ......... ......... ..............................

Kupní cena bude vrácena: Bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu, na který má být částka vrácena: ..........................................................

 

V................................. dne.......................... ....................................................................
Podpis odstupujícího

 

Přihlášení